Väärtused

Eetilised põhimõtted:

  • INIMENE ON INIMENE – igal inimesel on väärtus, õigus heaolule ja väärikale kohtlemisele;
  • Oleme vastu igasugusele diskrimineerimisele;
  • Oleme säästlikud – ressursse tuleb kasutada kokkuhoidlikult, õiglaselt ja vajadustest lähtuvalt;
  • Oleme avatud, heatahtlik, lugupidav, vastutustundlik ja tunnustav partner kõigile koostööhuvilistele;
  • Anname oma panuse hooliva, tasakaalustatud ja turvalise ühiskonna kujunemisele.

Järgime oma töös: