MTÜ Maarjakodu asutati 2000. aastal Pärnus raske või sügava puudega laste lapsevanemate algatusel. Praeguseks on Maarjakodu kaheksale puudega noorele täiskasvanule koduks ja veel mitmele noorele päevaseks ajaveetmiskohaks. Maarjakodu noored vajavad suuremat tähelepanu ja juhendamist kui tavalised noored inimesed, sest nad on erilised – neil on intellektipuue. Oma puudest hoolimata on kõik Maarjakodu pere liikmed rõõmsameelsed ja tegusad. Iganädalaselt toimuvad erinevad käsitöö, kunsti ja muusika õpitoad. 
Oma tegevuses järgib MTÜ Maarjakodu vabaühenduste eetikakoodeksit ja sotsiaalala töötajate eetikakoodeksit.

MTÜ Maarjakodu juhtimine

Ühingu kõrgeim juhtimisorgan on üldkoosolek, mille moodustavad ühingu liikmed. Üldkoosolek valib juhatuse, mis on alaliselt tegutsev juhtimisorgan seitsmeks aastaks. Mittetulundusühingu juhatusse kuulub viis liiget: Laine Kangro, Ingrid Laaneväli, Eve Laidvee, Küllike Heinloo, Sirje Kallas.
Igapäevase juhtimisega tegeleb juhataja Eva Grigor.

Arengulugu

Ühingu asutasid puudega laste lapsevanemad koostöös Tugikodu Maarja töötajatega põhjusel, et Pärnu linnas puudusid nende vajadusi rahuldavad sotsiaalteenused.
Maarjakodu põhikiri kinnitati 18. septembril 2000. aastal. Asutajaliikmed olid: Anne Malken, Arvo Moon, Helbe Liloveer, Hiie Martinson, Ingrid Laaneväli, Kaja Elstein, Külli Jakobson, Küllike Heinloo, Margit Tõnisma, Merike Kolk, Richard Vennikas ja Sirje Kallas

MTÜ Maarjakodu kasvas välja Tugikodu Maarja tegevuse lõpetamisest 2000. aastal. Tugikodu Maarja oli puudega lastele mõeldud päevakeskus, mis alustas tegevust 3. oktoobril 1990. aastal Pärnu linnas Lõuna 2a villas. Tugikodu loomisele andsid hoo sisse: Pärnu Naisliit eesotsas Hiie Martinsoniga, Eesti Punane Rist eesotsas Helve Tohveriga, Pärnu Lastepolikliiniku juhataja Uno Mirme ja puudega laste vanemad.
MTÜ Maarjakodu tegutses aastatel 2000-2006 Pärnus Lõuna 2a aadressil. 2007. aasta sügisel koliti MTÜ Maarjakodu päevakeskus Ravi 2 aadressile.
Erivajadusega noorte lapsevanematel oli mure, kuhu nende vananedes jäävad nüüdseks täiskasvanuks saanud lapsed. Otsustati luua erivajadusega inimestele oma kodu. 2009. aasta kevadel ostis MTÜ Maarjakodu pangalaenuga kahekorruselise aiaga puumaja Pärnu südalinnas Karja tänaval. Maja renoveerimist alustati väliseestlastest sponsorite, Pärnu Linnavalitsuse, Pärnu Naisliidu, puudega noorte lapsevanemate, erinevate projektirahade ja vabatahtlike toel. Renoveerimine jätkub ka tänasel päeval. Käesoleval (2019) aastal plaanime jätkata maja fassaadi renoveerimist.

Meie unistus

Maarjakodul on unistus tegevusmajast. Kuna meie elumaja on väike, siis toimuvad hetkel kõik tegevused Maarjakodu elutoas. Soovime ehitada spetsiaalselt meie vajadustele vastava tegevusmaja oma aia territooriumile. Pärnu Linnavalitsus on meile andnud loa ehitada kuni 116 m2 hoone. Majas saavad olema erinevad ruumid käsitöö ja kunstiga tegelemiseks. Lisaks Maarjakodu elanikele saavad tegevusmajas leida arendavaid tegevusi ka teised Pärnu linna intellektipuudega inimesed. Kuna ehituse projekteerimine ja kalkuleerimine on alles pooleli, siis ei tea me veel hoone kogumaksumust. Maarjakodul endal puuduvad rahalised vahendid, seetõttu otsime heategevuslikku organisatsiooni või sponsorit, kes aitaks meid unistuse elluviimisel.