Meist

MTÜ Maarjakodu asutati 2000. aastal Pärnus raske või sügava puudega laste lapsevanemate algatusel. Praeguseks on Maarjakodu kaheksale puudega noorele täiskasvanule koduks ja veel mitmele noorele päevaseks ajaveetmiskohaks. Maarjakodu noored vajavad suuremat tähelepanu ja juhendamist kui tavalised noored inimesed, sest nad on erilised – neil on intellektipuue. Oma puudest hoolimata on kõik Maarjakodu pere liikmed rõõmsameelsed ja tegusad. Iganädalaselt toimuvad erinevad käsitöö, kunsti ja muusika õpitoad. 
Oma tegevuses järgib MTÜ Maarjakodu vabaühenduste eetikakoodeksit ja sotsiaalala töötajate eetikakoodeksit.

MTÜ Maarjakodu juhtimine

Ühingu kõrgeim juhtimisorgan on üldkoosolek, mille moodustavad ühingu liikmed. Üldkoosolek valib juhatuse, mis on alaliselt tegutsev juhtimisorgan. MTÜ Maarjakodu juhatuse liikmed on Eve Laidvee, Külli Jakobson ja Terje Ojaste. Igapäevase juhtimisega tegeleb juhataja Terje Ojaste.

Arengulugu

Ühingu asutasid puudega laste lapsevanemad koostöös Tugikodu Maarja töötajatega põhjusel, et Pärnu linnas puudusid nende vajadusi rahuldavad sotsiaalteenused.
Maarjakodu põhikiri kinnitati 18. septembril 2000. aastal. Asutajaliikmed olid: Anne Malken, Arvo Moon, Helbe Liloveer, Hiie Martinson, Ingrid Laaneväli, Kaja Elstein, Külli Jakobson, Küllike Heinloo, Margit Tõnisma, Merike Kolk, Richard Vennikas ja Sirje Kallas

MTÜ Maarjakodu kasvas välja Tugikodu Maarja tegevuse lõpetamisest 2000. aastal. Tugikodu Maarja oli puudega lastele mõeldud päevakeskus, mis alustas tegevust 3. oktoobril 1990. aastal Pärnu linnas Lõuna 2a villas. Tugikodu loomisele andsid hoo sisse: Pärnu Naisliit eesotsas Hiie Martinsoniga, Eesti Punane Rist eesotsas Helve Tohveriga, Pärnu Lastepolikliiniku juhataja Uno Mirme ja puudega laste vanemad.
MTÜ Maarjakodu tegutses aastatel 2000-2006 Pärnus Lõuna 2a aadressil. 2007. aasta sügisel koliti MTÜ Maarjakodu Ravi 2 aadressile, kus tegutses päevakeskus kuni 2016. aasta juunikuu lõpuni.
Erivajadusega noorte lapsevanematel oli mure, kuhu nende vananedes jäävad nüüdseks täiskasvanuks saanud lapsed. Otsustati luua erivajadusega inimestele oma kodu. 2009. aasta kevadel ostis MTÜ Maarjakodu pangalaenuga kahekorruselise aiaga puumaja Pärnu südalinnas Karja tänaval.
Maarjakodu ligi sajaaastase elumaja renoveerimist on rahaliselt toetanud paljud Pärnumaa heategevuslikud klubid, ettevõtted ja eraisikud. Renoveerimiseks on toetusraha saadud nii Pärnu Linnavalitsuselt, Kohaliku omaalgatuse programmist kui Eesti Puuetega Inimeste Fondist.

Meie unistus 

 

Maarjakodul on unistus uuest aiast, kuna vana on väärikalt oma aja ära elanud. Lisaks soovime, et meil oleks võimalik saada oma uude tegevusmajja elekter ja korralik põrand sisse ning et saaksime oma pakendatud lehtla ehitusmeeste abiga üles panna. Kuna Maarjakodul endal puuduvad rahalised võimalused, siis oleme alati tänulikud annetajatele, sponsoritele ja kõikidele abistajatele, kes soovivad oma headuse ja hoolivusega panustada Maarjakodu noorte ellu.