Teenused

Maarjakodu osutab erihoolekandeteenuseid intellektipuudega täiskasvanutele:

  • Ööpäevaringne erihooldusteenus, mille käigus tagatakse isikule vajalik hooldus, arenemisvõimalused ja ööpäevaringne turvaline elukeskkond Pärnu südalinnas asuvas elumajas. Teenuse eesmärk on isiku iseseisva toimetulekuvõime säilitamine ja suurendamine.

Maarjakodu majas elab kaheksa isikut kodusarnases keskkonnas. Majas on kuus ühekohalist ja üks kahekohaline magamistuba, avatud köök-söögituba-elutuba, teise korruse elutuba, kaks dušširuumi, kaks WCd ja abiruumid. Maarjakodu maja ümbritseb lille- ja õunapuuaed. Hoovialal olevasse kõrvalhoonesse on kohandatud tegevustuba, mis on sisustatud trenažööridega ja kus saab aktiivselt tegutseda.

Ööpäevaringselt on Maarjakodu elanikele toeks ja abiks tegevusjuhendaja, kelle suunamisel ja juhendamisel elatakse võimalikult iseseisvat elu eraldi oma päritoluperekonnast. Samas on enamusel Maarjakodu elanikel säilinud aktiivsed suhted oma lähedaste ja sugulastega.

  • Igapäevaelu toetamise teenuse eesmärgiks on isiku võimalikult iseseisev toimetulek ja areng psühhosotsiaalse toimetuleku toetamise, igapäevaelu toimetulekuoskuste ja tööoskuste kujundamise ning isiku lähedaste nõustamise kaudu.

Argipäevadel kell 9.00-16.00 on Maarjakodu elanikel külas sõbrad, kellega koos võetakse midagi toredat ette. Üheskoos on tore kokata, mõnus tegeleda käsitööga, lõbus mängida lauamänge või lihtsalt vestelda huvitavatel teemadel. Koos on tore laulda ja muusikat teha, tuletada meelde koolis õpitud tarkusi ja harjutada käelisi oskusi. Ühiselt valmistutakse tähtpäevadeks, käiakse jalutuskäikudel ja väljasõitudel.

  • Töötamise toetamise teenuse eesmärk on juhendada ja nõustada isikut, et toetada tema iseseisvat toimetulekut ning parandada elukvaliteeti tema võimetele sobiva töö otsimise ja töötamise ajal.

Vahel on vaja, et keegi toetaks sind sinu tegemiste juures, et keegi motiveeriks ja tunnustaks, siis leidub ka kõige tavalisemas töös suhkrutükk, mis teeb pipratera magusaks.

Maarjakodus ei saa viibida isikud, kes

  • pole võimelised tegutsema rühmas;
  • on agressiivsed;
  • põevad nakkavas faasis nakkushaigusi;
  • on alkoholi või narkootiliste ainete sõltlased;
  • vajavad seoses psüühikahäirega statsionaarset ravi.

KUIDAS SAADA MAARJAKODUSSE TEENUSELE

Erihoolekandeteenuste saamiseks esitab inimene taotluse Sotsiaalkindlustusametile, kus juhtumikorraldaja hindab inimese abivajadust. Taotluse blanketid ja juhtumikorraldajate kontaktid on leitavad sotsiaalkindlustusameti kodulehelt www.sotsiaalkindlustusamet.ee

Maarjakodusse teenusele soovija on oodatud meiega tutvuma ja soov koos tegutseda peab olema meie ühine soov. Samas peab Maarjakodus olema ka vaba koht, et võtta uus inimene teenusele.

Teenuse vajaduse tuvastamise puhul ja Maarjakodus vaba teenuskoha olemasolul suunab juhtumikorraldaja inimese meie juurde teenusele.

Maarjakodus elavad inimesed maksavad omaosalustasu toitlustamise ja majutuse eest, mille suuruseks on 2022 aastal 315 eurot kuus. Peale omaosaluse tasumist peab inimesele jääma kätte vähemalt 15% sissetulekust. Kelle sissetulek on väike ja ei võimalda sellistel tingimustel omaosalust maksta, nende eest tasutakse puudujääv osa riigieelarvest.

Lisaks omaosalustasule tuleb maksta ka lisateenuste eest 105 eurot kuus.

Lisateenused 2022 aastal on: Sagedus
Keraamika õpitoad 2 x kuus
Kunsti ja käsitöö õpitoad 4 x kuus
Muusikateraapia 4 x kuus
Jõusaali treeningud 4 x kuus
Jalutuskäigud, ekskursioonid ja väljasõidud (sh bussireisid) vastavalt plaanile
Kingitused, tordid jms vastavalt plaanile