Verge metoodika baaskursus sotsiaalhoolekande valdkonnas töötavatele inimestele

 Hasartmänumaksu laekumisest eraldatav toetus 

Projekti periood: 01.12.2017-31.01.2018

Projekti maksumus: 878,66 €

Hasartmängumaksu toetus: 760,00 €

Omaosalus: 97,33 €

Pärnu Sotsiaalkeskuse mitterahaline toetus (tasuta ruumirent): 21,33

Eesmärk: Sotsiaalteenuseid osutavad töötajad on kompetentsed ja oskavad väljakutsuvates olukordades efektiivselt ja professionaalselt käituda ka nende inimestega, kellel puudub võime endale ise piire seada.

Sihtgrupp: sotsiaalhoolekande asutuste personal. Koolitusel osalejaid kokku kuni 20, kellest 6 inimest on MTÜ maarjakodu töötajad ja ülejäänud Pärnu Sotsiaalkeskuse töötajad.

Tegevused: Projekti raames toimus Verge metoodika 2 päevane baaskursus “Toimetulek agressiivse käitumisega”. Kursus toimus 11.-12. jaanuaril 2018. aastal Pärnu Sotsiaalkeskuse ruumides. Kursusel osalesid MTÜ Maarjakodu 6 töötajat ja Pärnu Sotsiaalkeskuse töötajad. Koolitajaks olid Verge Eesti OÜ koolitajad Martin Kallavus ja Airiin Demir.

Tulemus: Kõik osalejad läbisid koolituse ja said tõendi koolituse läbimise kohta. Töötajate oskus õigesti käituda väljakutsuvates olukordades paranesid.

Jätkutegevused: Maarjakodu jätkab kindlasti töötajate pädevuse tõstmise ja koolituste organiseerimisega. Kuna klienditöö intellektipuudega klientidega on psüühhiliselt raske, siis otsime võimalusi supervisiooniks ja tõhusa klienditöö metoodika omandamiseks.

 

Käsitöö õpitoad intellektipuudega täiskasvanutele

Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalprojekt 

Projekti nimi: „Käsitöö õpitoad intellektipuudega täiskasvanutele“

Projekti periood: 01.09.2017.-30.12.2017

Projekti maksumus kokku: 830 €

Pärnu Linnavalitsuse toetus: 600 €

Omafinantseering: 230 €

Projekti eesmärk:

  • Paraneb puudega inimeste iseseisev toimetulek;
  • Luuakse võrdsed võimalused õppida meelepärast käsitööd;
  • Otsitakse võimalusi ettevõtlusega alustamiseks.

Tegevused: Projekti raames korraldatakse käsitöö õpitubasid intellektipuudega täiskasvanutele, kes on kaasatud Maarjakodu tegevustesse.

Planeeritud on kahte tüüpi õpitoad:

  • paberist esemete valmistamise õpitoad;
  • keraamika õpitoad.

Lühikokkuvõte: Projekti raames korraldati käsitöö õpitubasid MTÜ Maarjakodu klientideks olevatele intellektipuudega täiskasvanutele. Õpitoad toimusid Pärnu linnas, Karja 12 elumajas ja hoovis olevas tegevustoas. Töötubades osales kokku 11 inimest. Toimus 8 savi/keraamika töötuba, mida juhendas keraamik Ene Tapfer ja 8 paberi õpituba, mida juhendas kunstnik Ene Riso.

Tulemus: Projekti raames valmisid keraamikaesemed: kausid, küünlajalad, kuuseehted, külmikumagnetid, tuulekell ja nipsasjad. Paberi töötubades valmisid põhiliselt õnnitluskaardid, mille tegemiseks õpiti mitmeid erinevaid tehnikaid.

Jätkusuutlikus: Jätkutegevusena plaanime ka edaspidi tegeleda käsitööga ja otsida võimalusi oma valmistatud esemete müügiks.

 

Arendavad töötoad intellektipuudega täiskasvanutele 

Hasartmänumaksu laekumisest eraldatav toetus 

Projekt esitatud Eesti Puuetega Inimeste Koja ühisprojekti raames

Projekti nmi: „Arendavad töötoad intellektipuudega täiskasvanutele“

Eesmärk: Paraneb intellektipuudega inimese iseseisev toimetulek ja luuakse võrdsed võimalused õppida meelepärast käsitööd.

Projekti läbiviimine: 15.02.2017-15.052017

Projekti eelarve kokku: 300 €

Hasartmängumaksu Nõukogu toetus: 250 €

Omafinantseering: 50 €

Tegevused: Projekti raames toimus viis tekstiilide dekoreerimise töötuba ja valmisid trükikaunistustega laudlina ja dekoreeriti mitukümmend riidekotti. Omandati tekstiilitrüki oskus.

Tulemus: paranesid osalejate käsitööoskused ja valmisid käsitööesemad. Paremad käsitööoskused toetavad iseseisvat toimetulekut.

 

Soe elutuba Maarjakodu noortele

Kohaliku omaalgatuse programm 2016 sügisvoor

Meede 2 – elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine.

Projekti nimi: „Soe elutuba Maarjakodu noortele“

Projekti periood: 01.10.2016-01.04.2017

Projekti maksumus kokku: 1656 €

KOP toetus: 1490 €

Omafinantseering: 166 €

Projekti eesmärk: „Maarjakodu ruumid on soojad, köetud energiasäästlikult, keskkonnasõbralikult ja klientidele turvaliselt, läbi mille on saavutatud pakutavatele erihoolekandeteenustele parem kvaliteet.“

Tegevused: Projekti raames osteti ja paigalda Maarjakodu elutuppa uus, säästlik ja tõhus õhksoojuspump, mis tagab ööpäevaringse stabiilse temperatuuri siseruumidesse.

Projekti tulemuste jätkusuutlikkus: Tehtud investeering parandab erihoolekandeteenuse kvaliteeti läbi paranenud olmetingimuste.

Hinnang projekti elluviimisele: Projekti elluviimisel ei tekkinud takistusi. Nii soojuspumba paigaldamine, kogukonna teavitamine kui hilisem soojuspumba kasutamine on sujunud hästi.

 

Heade mõtete tuba 

Kodanikuühiskonna Sihtkapital Šveitsi Vabaühenduste Fond 

Teenuse äriplaani elluviimise projektide toetamise voor

Projekti nimi: „Heade mõtete tuba“

Projekti periood: 01.05.2012-31.10.2013

Projekti maksumus kokku: 25 545,20 €

KÜSK toetus: 21 925,20 €

Koostööpartnerid: Pärnu Linnavalitsus, Paikuse Vallavalitsus

Projekti eesmärk: luua MTÜ Maarjakodu ruumidesse „Heade mõtete tuba“, et pakkuda erivajadusega inimsetele ravi läbi muusika- ja värviteraapia ning massaaži.

Tegevused: Maarjakodusse seati sisse Heade mõtete tuba, mille sisustuseks soetati värviteraapia monitor, muusikakeskus, massaažilaud. Projekti aruandluse kvaliteetseks haldamiseks soetati sülearvuti koos kontoritarkvara litsentsiga. Projekti raames osutati muusika- ja värviteraapia ning massaaži teenust.