Soe elutuba Maarjakodu noortele

Kohaliku omaalgatuse programm 2016 sügisvoor

Meede 2 – elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine.

Projekti nimi: „Soe elutuba Maarjakodu noortele“

Projekti periood: 01.10.2016-01.04.2017

Projekti maksumus kokku: 1656 €

KOP toetus: 1490 €

Omafinantseering: 166 €

Projekti eesmärk: „Maarjakodu ruumid on soojad, köetud energiasäästlikult, keskkonnasõbralikult ja klientidele turvaliselt, läbi mille on saavutatud pakutavatele erihoolekandeteenustele parem kvaliteet.“

Tegevused: Projekti raames osteti ja paigalda Maarjakodu elutuppa uus, säästlik ja tõhus õhksoojuspump, mis tagab ööpäevaringse stabiilse temperatuuri siseruumidesse.

Projekti tulemuste jätkusuutlikkus: Tehtud investeering parandab erihoolekandeteenuse kvaliteeti läbi paranenud olmetingimuste.

Hinnang projekti elluviimisele: Projekti elluviimisel ei tekkinud takistusi. Nii soojuspumba paigaldamine, kogukonna teavitamine kui hilisem soojuspumba kasutamine on sujunud hästi.

 

Heade mõtete tuba 

Kodanikuühiskonna Sihtkapital Šveitsi Vabaühenduste Fond 

Teenuse äriplaani elluviimise projektide toetamise voor

Projekti nimi: „Heade mõtete tuba“

Projekti periood: 01.05.2012-31.10.2013

Projekti maksumus kokku: 25 545,20 €

KÜSK toetus: 21 925,20 €

Koostööpartnerid: Pärnu Linnavalitsus, Paikuse Vallavalitsus

Projekti eesmärk: luua MTÜ Maarjakodu ruumidesse „Heade mõtete tuba“, et pakkuda erivajadusega inimsetele ravi läbi muusika- ja värviteraapia ning massaaži.

Tegevused: Maarjakodusse seati sisse Heade mõtete tuba, mille sisustuseks soetati värviteraapia monitor, muusikakeskus, massaažilaud. Projekti aruandluse kvaliteetseks haldamiseks soetati sülearvuti koos kontoritarkvara litsentsiga. Projekti raames osutati muusika- ja värviteraapia ning massaaži teenust.